Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. VI Ns 556/17/S z wniosku Katarzyny Witkowskiej o uwłaszczenie działek nr 642/5 oraz 753/1, położonych w Słomnikach.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937559
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. VI Ns 556/17/S z wniosku Katarzyny Witkowskiej przy uczestnictwie Marii Zygmuntowicz, Agaty Kędry, Marka Zygmuntowicza, Małgorzaty Zygmuntowicz, Anity Nowak, Dagmary Jadwigi Makarskiej-Zygmuntowicz, Eleonory Zygmuntowicz, Andrzeja Zygmuntowicza, Marii Beliczyńskiej, Barbary Beliczyńskiej-Bobeszko, Krzysztofa Łysikowskiego o uwłaszczenie działek nr 642/5 oraz 753/1, położonych w Słomnikach.
Celem ustalenia kręgu uczestników postępowania zaistniała potrzeba poszukiwania następców prawnych Wincentego Tochowicza, zmarłego dnia 31 maja 1942 roku w Słomnikach.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia wzywa wszystkich, którzy są następcami prawnymi Wincentego Tochowicza, zmarłego dnia 31 maja 1942 roku w Słomnikach, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali następstwo prawne po Wincentym Tochowiczu, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono wykazane.
33937559
drukuj ogłoszenie