Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kłokczynie gmina Czernichów.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937593
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 paw. D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny ogłasza, że do sygn. akt I Ns 292/19/K toczy się sprawa o zasiedzenie z wniosku Danuty Lelek odnośnie nieruchomości stanowiącej działki nr 247 o pow. 0,23 ha, objętej księgą wieczystą KR1K/00008734/0, położonej w Kłokoczynie gmina Czernichów, oraz nr 887 o pow. 0,12 ha, bez założonej księgi wieczystej, położonej w Rusocicach gmina Czernichów. Prawo własności nieruchomości wpisane jest na rzecz Salomei Jachimczyk z domu Machaczka, c. Piotra i Marii.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a przede wszystkim właścicieli tej działki lub ich następców prawnych, w szczególności następców Salomei Machaczka i jej córki Władysławy Jachimczyk, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawo do przedmiotu zasiedzenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
33937593
drukuj ogłoszenie