Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadama o postęowaniu w sptawie o sygn II Ns 909/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Grzegorzu Rychterze

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33937732
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 909/18 z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Grzegorzu Rychterze, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ulicy Bojowników Getta Warszawskiego 16 m. 8, którego zwłoki znaleziono w dniu 24 sierpnia 2017 r. w Łodzi. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33937732
drukuj ogłoszenie