Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie pod sygnaturą I Ns 1097/18/N toczy się postępowanie sprawy z wniosku Beaty Zakrzewskiej o zasiedzenie nieruchomości składającej się z działki nr 291

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937528
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie pod sygnaturą INs 1097/18/N toczy się postępowanie sprawy z wniosku Beaty Zakrzewskiej przy uczestnictwie Felicji Pawlik, Bronisławy Zakrzewskiej, Danuty Romaniszyn, Andrzeja Zakrzewskiego, Anny Ożóg, Wandy Katerwy, Andrzeja Głowy, Jacka Głowy, Radosława Stefanik, Magdaleny Majkrzak, Eryka Zakrzewskiego, Andrzeja Zakrzewskiego, Anety Michno, Michała Stefanika, Jerzego Nowaka, Ewy Czekajskiej, Izabeli Głowa o zasiedzenie nieruchomości składającej się z działki nr 291 o powierzchni 0,3850 ha, działki nr 290/2 o powierzchni 1,3400 ha, działki nr 310/1 o powierzchni 0,2380 ha, obręb ewidencyjny 121403 5.0014 Śmiłowice, jednostka ewidencyjna Nowe Brzesko.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie, dowodząc swoich praw do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem na rzecz wnioskodawcy.
33937528
drukuj ogłoszenie