Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 289/19 z wniosku Zdzisławy Różyckiej-Nowak przy uczestnictwie Ryszarda Różyckiego i Marka Bandrowskiego toczy się postępowanie o zasiedzenie 5/6 udziałów w nieruchomości

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937565
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 289/19 z wniosku Zdzisławy Różyckiej-Nowak przy uczestnictwie Ryszarda Różyckiego i Marka Bandrowskiego toczy się postępowanie o zasiedzenie 5/6 udziałów w nieruchomości - parceli gruntowej 4716/17 objętej zbiorem dokumentów 3466 (poprzednio Lwh 1238 Skawina - zaginionym), która to parcela wraz z częścią parceli gruntowej 65/1 objętej zbiorem dokumentów 3466 (poprzednio Lwh 1238 Skawina - zaginionym) utworzyły działkę 2671/2 położoną w Skawinie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawa do wskazanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w dalszym toku postępowania.
33937565
drukuj ogłoszenie