Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności drogi koniecznej we współwłasności nieruchomosci połozonych w Krakowie przy ul. Pod Wierzbami

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938036
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie toczy się postępowanie z wniosku Piotra Lendy i Mieczysława Lendy sygn. akt I Ns 80/18/P o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności drogi koniecznej we współwłasności nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Pod Wierzbami, składających się z działek nr: 433, 434/1, 19/2, 436, 14/1, 437/2, 7/2, 438/2, 439/2, 440, 441/2, 363/2, 363/1, 66/4, 66/3, 64, 54/16, 54/15, obr. 106 i 108 jedn. ewid. Podgórze. Posiadaczem służebności byli wnioskodawcy. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli i współwłaścicieli działek nieposiadających dotychczas założonych ksiąg wieczystych, a to działek: nr 441/2, nr 363/2, nr 363/1 i nr 66/4 (obręby: 106 i 108 jedn. ewid. Podgórze) lub spadkobierców tych osób, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili prawa do wymienionych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie służebności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33938036
drukuj ogłoszenie