Ogłoszenie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie udostępniło do wglądu Projekt Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.3/1 Etap i Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937991
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-829 Poznań
Ulica
Roosvelta 22
Osoba kontaktowa
SWECO CONSULTING SP. Z O.O.

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły,
podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 - Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B - Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze,
Każdy zainteresowany może:
zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 7 sierpnia 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r. włącznie (16 dni roboczych), w siedzibie:
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, w sekretariacie w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w sekretariacie w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP) PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, w pokoju 402 w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00.
lub poprzez stronę internetową:
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem - www.szczecin.wody.gov.pl;
Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem - www.odrapcu.pl;
Urzędu Miasta w Szczecinie - www.szczecin.pl;
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - www.bs.rzgw.szczecin.pl
B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem "uwagi PZŚ zadanie 1.B.3/1 POPDOW" lub w formie elektronicznej na adres e-mail: projekt.bs@szczecin.rzgw.gov.pl, w dniach od dnia 7 sierpnia 2019 r. do dnia 29 sierpnia 2019 r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.
Po okresie 16 dni roboczych udostępnienia do wglądu dokumentu (od 7 sierpnia 2019r. do dnia 29 sierpnia 2019 r.) w dniu:
30.08.2019 r. o godz. 17.00-19.00 w sali nr 302 na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, al. Piastów 50, 71-899 Szczecin;
odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.
Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, a także na stronie internetowej Projektu www.bs.rzgw.szczecin.pl oraz www.wszczecinie.pl.
33937991
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: