Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Wojtuniku - sygn. akt I Ns 769/18/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938024
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 769/18/K toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków przy uczestnictwie Michała Wojtuniak, Adama Wojtnik, Aleksandry Wojtunik, Tomasza Wojtunik o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Wojtuniku.
Spadkodawca Andrzej Piotr Wojtunik, ostatnio stale zamieszkały w Krakowie przy ul. Bytomskiej 8/1, zmarł w dniu 9 marca 2015 r. w Krakowie.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33938024
drukuj ogłoszenie