Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 321/19 toczy się postępowanie z wniosku Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Św. Urszuli w Krępnie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33938209
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 321/19 toczy się postępowanie z wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętej Urszuli w Krępie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kolonii Krępa, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0003 Kolonia Krępa, jednostka ewidencyjna 101208_2 Lgota Wielka, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego, numerami działek: 33, 78, 469, 31 i 97 o łącznej powierzchni 8,52 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku nie ma urządzonej księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów, a znajdującej się obecnie w posiadaniu wnioskodawcy, zabudowanej budynkiem zabytkowego kościoła i kaplicy oraz cmentarza.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33938209
drukuj ogłoszenie