Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938532
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-400 Żnin
Ulica
Sądowa 4/1
Osoba kontaktowa
BIURO REKLAMY GAZET LOKALNYCH SP. Z O.O.

SzczegółyOGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 277)
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS), ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, ogłasza konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza.
Przedmiotem konkursów ofert jest prowadzenie rehabilitacji leczniczej:
1. w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym - zrealizowanie w 2019 r. 3 turnusów, w latach 2020-2021 po 14 turnusów w każdym roku, w 2022 r. 11 turnusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 23 100, w tym w 2019 r. - 1 650, w 2020 r. - 7 700, w 2021 r. - 7 700, w 2022 r. - 6 050. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 120 PLN;
2. w schorzeniach psychosomatycznych w systemie stacjonarnym - zrealizowanie w 2019 r. 3 turnusów, w latach 2020-2021 po 14 turnusów w każdym roku, w 2022 r. 11 turnusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 1 092, w tym w 2019 r. - 78, w 2020 r. - 364, w 2021 r. - 364, w 2022 r. - 286. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 135 PLN;
3. w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym - zrealizowanie w 2019 r. 3 turnusów, w latach 2020-2021 po 14 turnusów w każdym roku, w 2022 r. 11 turnusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 1 680, w tym w 2019 r. - 120, w 2020 r. - 560, w 2021 r. - 560, w 2022 r. - 440. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 167 PLN;
4. w schorzeniach po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego - zrealizowanie w 2019 r. 3 turnusów, w latach 2020-2021 po 14 turnusów w każdym roku, w 2022 r. 11 turnusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 840, w tym w 2019 r. - 60, w 2020 r. - 280, w 2021 r. - 280, w 2022 r. - 220. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 110 PLN;
5. dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w systemie stacjonarnym (pilotaż) - zrealizowanie w 2019 r. 3 turnusów, w 2020 r. 14 turnusów, w 2021 r. 4 turnusów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, łączna liczba miejsc w profilu: 420, w tym w 2019 r. - 60, w 2020 r. - 280, w 2021 r. - 80. Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 290 PLN;
6. dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w systemie ambulatoryjnym (pilotaż) - zrealizowanie w 2019 r. 2 turnusów, w 2020 r. 12 turnusów, w 2021 r. 4 turnusów, dla ośrodka rehabilitacyjnego oferującego obiekt, w którym będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza, położony na terenie miast: Warszawa, Kraków, łączna liczba miejsc w profilu: 360, w tym w 2019 r. - 40, w 2020 r. - 240, w 2021 r. - 80 Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek rehabilitacyjny w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 220 PLN.
Ofertę należy złożyć do Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS, ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie ZUS w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5. Materiały konkursowe, zawierające m. in. szczegółowe informacje, zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZUS: www.zus.plOferent może zwrócić się do ZUS o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w ogłoszeniu oraz otrzymanie materiałów /Departament Prewencji i Rehabilitacji ZUS,
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, e-mail: SekretariatDPIR@zus.plnr faksu (22) 667-10-50/.
ZUS zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
33938532
drukuj ogłoszenie