Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, pod sygn. akt INs 458/18 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Eleonorze Ruczyńskiej

warmińsko-mazurskie, Bartoszyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938527
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
11-200 Bartoszyce
Ulica
Warszawska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, pod sygn. akt INs 458/18 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Eleonorze Ruczyńskiej, córce Gustava i Elizabety, urodzonej 10 grudnia 1927 r. w Górowie Iławeckim, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Bukowiec, gmina Górowo Iławeckie, zmarłej dnia 6 września 2018 r. w Bukowcu. W skład spadku wchodzi:
- nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bukowiec, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach prowadzi księgę wieczystą nr OL1Y/00004399/1.
Sąd Rejonowy w Bartoszycach wzywa spadkobierców Eleonory Ruczyńskiej, którzy nie biorą jeszcze udziału w toczącym się postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33938527
drukuj ogłoszenie