Ogłoszenie

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście o zezwoleniu wnioskodawcy Euro Bank S.A. na złożenie kwoty do depozytu sądowego

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938821
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
Podwale 30
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia I Wydział Cywilny

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu ogłasza, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 45/18, zezwolono wnioskodawcy Euro Bank S.A. we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 282,43 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze) tytułem dywidendy za rok obrotowy 2016, przysługującej akcjonariuszowi Euro Bank S.A. we Wrocławiu z zastrzeżeniem, iż wydanie przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego może nastąpić na wniosek wierzyciela, tj. osoby lub podmiotu legitymującego się dokumentem potwierdzającym wejście w posiadanie 496 akcji Euro Bank S.A. we Wrocławiu serii D (od 5 745 do 6 220), serii F (od 540 do 555) oraz serii H (od 156 611 do 156 614). Sąd wzywa do odbioru depozytu.
33938821
drukuj ogłoszenie