Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 345/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Kobiele Wielkie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33938215
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 345/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Kobiele Wielkie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności znajdującej się obecnie w posiadaniu wnioskodawcy fizycznej części nieruchomości położonej w miejscowości Ujazdówek, gmina Kobiele Wielkie, powiat radomszczański, województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0017 Ujazdówek, jednostka ewidencyjna 101206_2 Kobiele Wielkie, numerem działki 112, o powierzchni ok. 0,15 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33938215
drukuj ogłoszenie