Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Radomsku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż postanowieniem wydanym w dniu 24 czerwca 2019r. w sprawie oznaczonej sygn. akt I Ns 401/19 z wniosku Prezydenta Miasta Radomsko, Sąd zezwolił na złożeniu przedmiotu do depozytu sądowego

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33938223
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Radomsku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż postanowieniem wydanym w dniu 24 czerwca 2019 roku w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I Ns 401/19 z wniosku Miasta Radomska - Prezydenta Miasta Radomsko o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego Sąd Rejonowy w Radomsku zezwolił na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kwoty 4.353 zł (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote) tytułem odszkodowania pieniężnego za udział 1/6 części nieruchomości gruntowej obręb 29 miasta Radomska, oznaczonej jako działka 10/2 o pow. 0,0095 ha, należnej właścicielom bądź spadkobiercom Romana Kuśmierz, ustalonej prawomocną decyzją Starosty Radomszczańskiego, znak RN.683.6.38.2018, z 15.03.2019 r. - do czasu zgłoszenia się osoby bądź osób, które wykażą prawa do udziału 1/6 części nieruchomości gruntowej obręb 29 miasta Radomska, oznaczonej jako działka nr 10/2 o pow. 0,0095 ha, która została przejęta na realizację inwestycji drogowej - poszerzenie pasa drogowego ul. Spacerowej w Radomsku.
33938223
drukuj ogłoszenie