Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w SIerpcu w I Wydziale Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Henryka Mariańskiego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Henryka Mariańskiego nieruchomości położonej w miejscowości Dobaczewo

mazowieckie, Dobaczewo

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33938874
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIERPCU

Szczegóły" W Sądzie Rejonowym w Sierpcu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Henryka Mariańskiego (sygn. akt I Ns 118/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Henryka Mariańskiego nieruchomości składającej się z działek nr 205, 247, 252, 295, 321, 326, 333 o łącznej powierzchni 2,17 ha położonej w miejscowości Dobaczewo, gmina Mochowo, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu".
33938874
drukuj ogłoszenie