Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Czekaju - sygn. akt I Ns 1032/17/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938737
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, do sygn. akt I Ns 1032/17/K toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków przy udziale Bartosza Czekaja, Jakuba Czekaja i innych o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Czekaju.
Spadkodawca Krzysztof Czekaj, syn Kazimierza i Danuty z domu Suckert, urodzony dnia 21 marca 1955 roku w Krakowie, ostatnio zamieszkały w Krakowie przy ul. Siemaszki 37/49, zmarł w dniu 7 marca 2017 roku w Krakowie.
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych Krzysztofa Czekaja, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33938737
drukuj ogłoszenie