Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości rolnej położonej w Liszkach, gm. Liszki - sygn. akt I Ns 1674/18/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938745
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 1674/18/K z wniosku Zofii Grzesiak toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości rolnej położonej w Liszkach, gm. Liszki, o łącznej pow. 0,16 ha, a stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1122 powstałej z parceli katastralnej p.gr. 1. kat. 651/437 objętej LWH nr 186, obręb ewidencyjny 120607, 2.0008 Liszki.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33938745
drukuj ogłoszenie