Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Czarna.

mazowieckie, Czarna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937477
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
GMINA CZARNA

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Wójt Gminy Czarna, pow. Łańcut ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Czarna, Księga Wieczysta Nr RZ1A/00040163/6. Działki zlokalizowane przy autostradzie A-4 (okolice MOP Palikówka i MOP Łukawiec) zjazd i wyjazd na autostradę za pośrednictwem węzła w Woli Małej usytuowanego w odległości ok. 5 km od działek. Bardzo dobra komunikacja z miastami Łańcut i Rzeszów.
LpNr ew. działkiPowierzchnia
działki
/ha/
Przeznaczenie
nieruchomości
Cena
nieruchomości
Wysokość wadium
1.
2.
3.
4.
1838/46
1838/48
1838/49
1838/51
4,5675 ha
1,2861 ha
1,2860 ha
1,2551 ha
Nieruchomości objęte
Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwała Rady Gminy Czarna
Nr III/33/2019
z dnia 23 .01.2019 r. )
położone w terenach
urbanistycznych oznaczonych
symbolem 1 U/P, 2 U/P
zabudowa usługowa, produkcyjna,
składy i magazyny.
2 200 000 zł
600 000 zł
600 000 zł
600 000 zł
220 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
Przetarg odbędzie się 7 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarna (pok. nr 13) . Termin wpłaty wadium do dnia 1 października 2019 r. Informacje: Urząd Gminy w Czarnej (pokój nr 13 ), tel. 17 22 62 324 w. 134. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości od 02.08.2019 r. do 7.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej, Sołectwie Czarna, na stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gminaczarna.pl oraz BIP .
33937477
drukuj ogłoszenie