Ogłoszenie

Sprawa o uregulowanie własności nieruchomości położonych w Rzeszowie obręb 222 Przybyszówka.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938871
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. I Ns 1433/15 toczy się sprawa z wniosku Antoniego Mędrak o uregulowanie własności nieruchomości położonych w miejscowości Rzeszów obręb 222 Przybyszówka II, gmina Rzeszów, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie -
składającej się z działek ewidencyjnych nr 4694 o pow. 0,2752 ha, nr 4821 o pow. 0,1327 ha, nr 4822/1 o pow. 0,0470 ha, nr 4973 o pow. 0,1061 ha.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału następców prawnych właścicieli oraz inne osoby zainteresowane, w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższych nieruchomości pod rygorem pominięcia praw.
33938871
drukuj ogłoszenie