Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu toczy sie postępowanie o nabycie spadku po Łucji Patatas, zm. 23.08.2011 r. w Poznaniu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938968
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-729 Poznań
Ulica
Młyńska 1A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU VII WYDZIAŁ CYWILN

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu VII Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt VII Ns 41/19 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Łucji Patatas, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Poznaniu (os. Pod Lipami 6/67), zmarłej w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Poznaniu. W skład spadku wchodzi udział we współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na os. Pod Lipami 6/67. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33938968
drukuj ogłoszenie