Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygn. akt II Ns 503/19 z wniosku Mariusza Maurina o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Krystynie Maurin

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33939017
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 503/19 z wniosku Mariusza Maurina o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Krystynie Maurin, zmarłej w dniu 1 stycznia 2019 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ulicy Batalionów Chłopskich 12 m. 41. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, Al. Kościuszki 107/109), i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33939017
drukuj ogłoszenie