Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny informuje, że przed Tutejszym Sądem prowadzone jest postępowanie w sprawie o sygn. akt III Ns 1479/18 z wniosku Wiliama Gustawca Halberstadta o stwierdzenie nabycia spadku

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33939258
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MARCIN MELLER

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny (Łódź, al. Kościuszki nr 107/109) informuje, że przed tutejszym Sądem prowadzone jest postępowanie w sprawie o sygnaturze akt III Ns 1479/18, z wniosku Wiliama Gustava Halberstadta o stwierdzenie nabycia spadku po niżej wymienionej osobie -
Hinda Leja vel Henryka Padowicz z domu Halbersztadt (także jako Halberstadt) (ros: córka Wowy vel Wolfa i Chany Gitli vel Gustawy z domu Herszenberg (także jako Hirszenberg, Hirschenberg, urodzona w dniu 27 sierpnia/9 września 1900 roku w Łodzi, uznana za zmarłą w dniu 31 grudnia 1946 roku, ostatnio stale zamieszkała w Łodzi.
Zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy w skład spadku po ww. osobie wchodzi nieruchomość bądź udział w nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. 1 Maja
119/121.
W związku z powyższym wzywa się spadkobierców ww. osoby, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33939258
drukuj ogłoszenie