Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka - sygn. akt I Ns 397/19/P

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33939663
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie toczy się postępowanie z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, sygn. akt I Ns 397/19/P, o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka, stanowiącej działkę nr 57/3, obr. 47 Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00010749/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział Ksiąg Wieczystych. Posiadaczem tej nieruchomości był MPK S.A. w Krakowie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Marii Grzybczykowej c. Stanisława i Katarzyny, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili prawa do wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33939663
drukuj ogłoszenie