Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 554/19 postępowanie z wniosku Jana Dudziaka i Marzeny Dudziak o zasiedzenie neruchomości połoóznej w miejscowości Spiczyn

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33939944
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 554/19 postępowanie z wniosku Jana Dudziaka i Marzeny Dudziak o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Spiczyn (obręb 0008 Spiczyn), gm. Spiczyn, powiat łęczyński, województwo lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 478/1 obszaru 0,04 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców formalnego właściciela tej nieruchomości Józefa Spaczyńskiego, syna Stanisława i Katarzyny, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swe prawa do opisanej wyżej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono wykazane przez wnioskodawców.
33939944
drukuj ogłoszenie