Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 850/19 postępowanie z wniosku Krystyny Ruśniak o zasiedzenie neiruchomości położonej w miejscowości Drohucza

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33939961
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie I Ns 264/19 toczy się postępowanie o zasiedzenie 1/4 udziału we własności nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Czechowskiej 26a, składającej się z działki gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym 32 oraz udziału wynoszącego 5/8 we własności nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Czechowskiej 26a, bez numeru ewidencyjnego. W związku z toczącym się postępowaniem Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33939961
drukuj ogłoszenie