Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Chmielniku.

mazowieckie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33940031
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Busku-Zdroju pod sygnaturą akt I Ns 346/19 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Kani z udziałem Małgorzaty Kadłubiec i innych, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych w Chmielniku o numerach ewidencyjnych: 42/2 o pow. 0,2151 ha, 131 o pow. 0,0812 ha, 616/1 o pow. 0,1392 ha, 616/2 o pow. 0,0057 ha, 616/4 o pow. 0,0067 ha, 616/6 o pow. 0,6035 ha, 102 o pow. 0,7593 ha, 165 o pow. 0,1657 ha, 1675 o pow. 0,0657 ha, 1173/1 o pow. 0,0137 ha, 296/2 o pow. 0,3584 ha, 1676/1 o pow. 0,0325 ha - ujawnionej w księdze wieczystej KI1B/00032861/3.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swoje prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie prawa własności tych nieruchomości w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynię, jeśli stosowne przesłanki zostaną ku temu wykazane.
33940031
drukuj ogłoszenie