Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Mysłowicach Wydział I Cywilny informuje o postępowaniu
w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Czernku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157016
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Mysłowicach Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 432/17 toczy się
w tutejszym Sądzie postępowanie z wniosku Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego-Subfunduszu KI 1 z siedzibą
w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Czernku (Czernek), synu Eugeniusza i Józefy, zmarłym w dniu 2 czerwca 2015 roku, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Mysłowicach. Skład spadku nie jest znany.
Wzywa się spadkobierców Eugeniusza Czernka, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie