Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o uznanie za zmarłą Lidii Olszewskiej - sygn. akt I Ns 541/18/N

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33940407
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą I Ns 541/18/N toczy się z wniosku Anny Olszewskiej zam. Legionów 110/17 w Gdyni przy uczestnictwie Andrzeja Olszewskiego postępowanie o uznanie za zmarłą Lidii Olszewskiej, córki Jerzego i Lidii, PESEL 55012503526, ostatnio zamieszkałej na os. Centrum B 11/47 w Krakowie, która najprawdopodobniej wyjechała do Hiszpanii w 2002 roku.
Wzywa się Lidię Olszewską, aby w terminie 3 miesięcy zgłosiła się, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznana za zmarłą. Wzywa się również wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionej, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
33940407
drukuj ogłoszenie