Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej - sygn. akt I Ns 4/19

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33940767
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudkiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Mariusza Murzańskiego zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 4/19 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej w kwocie:
- 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) tytułem spłaty tej kwoty zasądzonej na rzecz Klasztoru Ojców Kapucynów w Gdańsku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 25 listopada 1983 r. sygn. akt I C 3709/83, zabezpieczonej hipoteką przymusową zwykłą ustanowioną na stanowiącej własność wnioskodawcy nieruchomości obj. KR1Y/00084352/5
- 4,60 zł (cztery złote sześćdziesiąt groszy) tytułem spłaty tej kwoty zasądzonej na rzecz Józefa Nestorowskiego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 25 listopada 1983 r. sygn. akt I C 3709/83, zabezpieczonej hipoteką przymusową zwykłą ustanowioną na stanowiącej własność wnioskodawcy nieruchomości obj. KR1Y/00084352/5
- 53 zł (pięćdziesiąt trzy złote) tytułem spłaty tej kwoty zasądzonej na rzecz Mariana Szczepanika na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 2 lutego 1984 r. sygn. akt I C 406/83, zabezpieczonej hipoteką przymusową zwykłą ustanowioną na stanowiącej własność wnioskodawcy nieruchomości obj. KR1Y/00084352/5
Sąd ustanowił dla nieznanych wierzycieli - Józefa Nestorowskiego i Mariana Szczepanika kuratora w osobie r.pr. Jacka Skalskiego.
Sąd wzywa, aby następcy prawni Józefa Nestorowskiego i Mariana Szczepanika zgłosili się do tutejszego Sądu oraz udowodnili przejście uprawnień po wierzycielu, po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia im wezwania do odbioru depozytu, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi likwidację niepodjętego depozytu z mocy prawa.
33940767
drukuj ogłoszenie