Ogłoszenie

Prezydent Miasta Racibórz informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

śląskie, Racibórz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33940941
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
47-400 Racibórz
Ulica
Króla Stefana Batorego
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Racibórz

SzczegółyPrezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
RodzajPołożenieTryb
LokaloweLokale mieszkalne:
ul. Stalmacha 13/6, ul. Bosacka 8/11,
ul. Bosacka 32/6, ul. Dąbrowskiego 3/2,
ul. Łąkowa 3b/4,
ul. Eichendorffa 22/8, ul. Staszica 9/1,
ul. Pomnikowa 20/26, ul. Eichendorffa 15/2,
ul. Eichendorffa 15/5, ul. Kościuszki 46/6,
ul. Kościuszki 2a/6
bezprzetargowy


Garaż:
Wolny garaż w zespole boksów garażowych
- ul. Drewniana
przetargowy
Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa.
wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
RodzajPołożenieTryb
Gruntowe948/65 i 950/65 obie k.m.4
obręb Ostróg - ul. Brzozowa
bezprzetargowy
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.
33940941
drukuj ogłoszenie