Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje o wykazie nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu przeznaczonych do zbycia

lubuskie, Kostrzyn nad odrą

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33941164
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Graniczna 2
Osoba kontaktowa
MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

SzczegółyBURMISTRZ MIASTA
KOSTRZYN NAD ODRĄ
zgodnie z treścią art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r. poz.2204 j.t. ze zm.) informuje, że na okres 21 dni podany został do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu, przeznaczonych do zbycia:
1) GP.0050.40.2019.AD, z dnia 14.08.2019r.
2) GP.0050.41.2019.AD, z dnia 14.08.2019r.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (I piętro) w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2, oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą www.kostrzyn.pl-zakładka Przetargi i wykazy i w zakładce BIP.
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mają osoby, które spełniają warunki określone w art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 j.t. ze zm.) oraz złożą wniosek o nabycie nieruchomości.
Pisemne wnioski prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Granicznej 2.
33941164
drukuj ogłoszenie