Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Toruniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie Starego Torunia

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33941250
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział X Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w obrębie Starego Torunia, numer działki 274/46, jednostka ewidencyjna Zławieś Wielka, o powierzchni 0,3405 ha, bez urządzonej księgi wieczystej.
Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt X Ns 87/19.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w niniejszym postępowaniu.
33941250
drukuj ogłoszenie