Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w m. Przemyślu przy ul. Wołodyjowskiego.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33941804
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 116/19
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu - Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Ryszarda Popielarz o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej - obejmującej działki nr 17 i 18 o łącznej pow. 0,1449 ha - położonej w m. Przemyśl przy ul. Wołodyjowskiego, w obr. nr 204, dla której brak jest urządzonej księgi wieczystej.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do powyższej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33941804
drukuj ogłoszenie