Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 260/19 z wniosku Urszuli Stańczak i Grzegorza Stańczak o stwierdzenie, że Urszula Stańczak i Grzegorz Stańak nabyli w drodze zasiedzenia własność nieruchomości położonej w obrębie Dęba

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33941967
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 260/19 z wniosku Urszuli Stańczak i Grzegorza Stańczak o stwierdzenie, że Urszula Stańczak i Grzegorz Stańczak nabyli w drodze zasiedzenia własność nieruchomości położonej w obrębie Dęba, gmina Ręczno, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 726/3 o powierzchni 0,57 ha;
dla której to nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie ma urządzonej księgi wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33941967
drukuj ogłoszenie