Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 307/19 z wniosku Gminy Ręczno o stwierdzenie, że Gmina Ręczno nabyła w drodze zasiedzenia własność nieruchomości

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33941962
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 307/19 z wniosku Gminy Ręczno o stwierdzenie, że Gmina Ręczno nabyła w drodze zasiedzenia własność nieruchomości, położonej w Kolonii Ręczno, gmina Ręczno, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 17 o powierzchni 1,14 ha;
dla której to nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. nie ma urządzonej księgi wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili swoje prawa i wykazali je, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33941962
drukuj ogłoszenie