Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Mysłowicach Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą I Ns 612/17 toczy się postępowanie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157044
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Mysłowicach Wydział I Cywilny

informuje, że pod sygnaturą I Ns 612/17 toczy się w tutejszym Sądzie z wniosku Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mysłowicach postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Reisig, synu Erwina i Antonji, zmarłym w dniu 27 marca 2016 roku (dwudziestego siódmego marca dwa tysiące szesnastego roku) w Mysłowicach, ostatnio zamieszkałym w Mysłowicach.
Nie są znane aktywa wchodzące w skład spadku.
Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie