Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu toczy się sprawa z wniosku Marka Kruk o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Hucie Brzuskiej.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33941825
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 29/19
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu - Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Marka Kruk o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej - obejmującej działki nr 62 o pow. 1,9600 ha i nr 80 o pow. 0,9500 ha - położonych w Hucie Brzuskiej, gmina Bircza, w obr. nr 0007 Huta Brzuska, dla której w Sądzie Rejonowym w Przemyślu w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PR1P/00043987/5.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do powyższej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33941825
drukuj ogłoszenie