Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Wochnowicz o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności niezabudowanej niaruchomości

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33942230
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIERPCU

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Wiesława Wochnowicz (sygn. akt I Ns 102/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawcę własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Drobinie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 391/2 o powierzchni 0,0248 h dla, której Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.
33942230
drukuj ogłoszenie