Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Bartoszycach o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Ilnickim

warmińsko-mazurskie, Bartoszyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33942893
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, pod sygn. akt I Ns 473/18 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Janie Ilnickim, synu Stefana i Paraskiewy, urodzonym 1 czerwca 1957 r. w miejscowości Sępopol, ostatnio stale zamieszkałym w Bartoszycach, zmarłym dnia 22 listopada 2014 r. w Olsztynie.
W skład spadku po wyżej wskazanym spadkodawcy wchodzi:
- udział w 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego, dla którego to Sąd Rejonowy w Bartoszycach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1Y/00029871/5
Sąd Rejonowy w Bartoszycach wzywa spadkobierców Jana Ilnickiego, którzy nie biorą jeszcze udziału w toczącym się postępowaniu, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33942893
drukuj ogłoszenie