Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomosci połozonej w Głogoczowie - sygn. akt I Ns 786/18

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33943051
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Danuty Borczak zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 786/18 o zasiedzenie udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości położonej w Głogoczowie i oznaczonej jako dz. 1520 odp. pgr 2134/12, 2131/8, pb. 266/3 obj. KW KR 1 Y/00006666/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Heleny Nosek c. Michała i Anny, Władysława Nosek s. Stefana i Karoliny, Danuty Borczak c. Józefa i Amalii, Władysława Knapczyka, Emilii Kwinty, Edwarda Kwinty, Kazimierza Kwinty.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych osób wpisanych w księdze wieczystej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33943051
drukuj ogłoszenie