Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 133/19 z wniosku Doroty Wszeborowskiej, Teresy Marczak, Janiny Zuchwalskiej o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości zabudowanej położonej w Suwałkach przy ul. Utrata 37

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33943072
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółySygn. akt I Ns 133/19
O G Ł O S Z E N I E
Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I.Ns. 133/19 z wniosku Doroty Wszeborowskiej, Teresy Marczak, Janiny Zuchwalskiej z udziałem Romana Fryze, Jana Fryze, Tomasza Minarowskiego, Krystyny Jurgielewicz, Agnieszki Dziemian, Agnieszki Sosnowskiej, Bożenny Ołów, Teresy Pietruczuk, Jadwigi Jasińskiej, Haliny Sobotki, Joanny Ceglarskiej, Darii Minarowskiej, Wiesławy Zackiewicz o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości zabudowanej położonej w województwie podlaskim, powiecie m. Suwałki, gminie M. Suwałki, miejscowości Suwałki, jednostce ewidencyjnej 206301_1, M. Suwałki, obręb Nr 0006, Obręb nr 6, przy ulicy Utrata 37, oznaczonej numerem geodezyjnym 10766 o powierzchni 0.1062 ha, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Suwałkach nie jest prowadzona księga".
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33943072
drukuj ogłoszenie