Ogłoszenie

Zezwolenie na wykonanie czynności związanych z wymianą przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej na nieruchomościach położonych w Stalowej Woli.

mazowieckie, Stalowa wola

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33943829
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
POWIAT STALOWOWOLSKI

SzczegółyZ A W I A D O M I E N I E
STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a i art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. 2018 r. poz. 2204) - Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli zawiadamia, że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Kamila Bakuna, na wykonanie czynności związanych z wymianą przewodów
i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerze ewidencyjnym: 2543 o pow. 0,0827 ha oraz 2648 o pow. 0,0743 ha, położonych
w obrębie 0003 Centrum, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola, których stan prawny jest nieuregulowany.
Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. 2018 r. poz. 2204) - Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli zawiadamia, że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pawła Kowalczyk, na wykonanie inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia na nieruchomości oznaczonej jako działki
o numerze ewidencyjnym: 60/2 o pow. 0,39 ha, 59/2 o pow. 0,39 ha położonych w obrębie 0003 Jastkowice, oraz działek 572 o pow. 0,33 ha, 585 o pow. 0,17 ha, 542/1 o pow. 0,06 ha oraz 543/1
o pow. 0,01 ha, położonych w obrębie 0001 Brandwica których stan prawny jest nieuregulowany.
Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. 2018 r. poz. 2204) - Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli zawiadamia , że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Marka Palucha, na wykonanie inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 1658 o pow. 0,0369 ha., położonej w obrębie 0001 Charzewice, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola, której stan prawny jest nieuregulowany .
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy, od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
do pokoju nr 314 (III piętro), przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.
W przypadku, gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą,
że przysługują i prawa rzeczowe do w/w nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie dotyczące zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości do udostępnienia nieruchomości lub ograniczenia sposobu z korzystania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych
z wymianą przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej lub budową linii elektroenergetycznej.
33943829
drukuj ogłoszenie