Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego we Włocławku o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Bogucin, gmina Fabianki

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33943882
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Głodkowskiej, oznaczone sygn. akt I Ns 500/19 o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Bogucin, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki oznaczonej numerem 23, o powierzchni 0,25 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie może stwierdzić, czy jest urządzona księga wieczysta lub jest prowadzony zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności prawnych właścicieli nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział i wykazali swe prawa do wyżej wymienionej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33943882
drukuj ogłoszenie