Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krakowie toczy się postępowanie z wniosku Janiny komendy o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33943764
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny ogłasza, iż przed tut. Sądem pod sygn. akt I Ns 870/17/N toczy się postępowanie z wniosku Janiny Komendy o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, które zostało zakończone wydaniem postanowienia z dnia 20 kwietnia 2018 roku, w którym zezwolono wnioskodawczyni na złożenie do depozytu sądowego kwoty 34 grosze, stanowiącej równowartość kwoty 3.364,86 zł w dawnej (przedwojennej) walucie polskiej, tytułem należności Jana Sasnala i Anny Sasnalowej, która to kwota w wykonaniu wyroku Sądu Grodzkiego w Proszowicach z dnia 31 grudnia 1936 roku została zabezpieczona hipoteką ujawnioną w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej działkę nr 244/4, położonej w miejscowości Karwin, gmina Koniusza, o nr. KR1H/00020666/0, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wyżej wymienionej kwoty z depozytu sądowego ma nastąpić na rzecz spadkobierców Jana Sasnala i Anny Sasnalowej, bez żadnych dodatkowych warunków.
Sąd wzywa roszczących sobie prawo do świadczenia złożonego do depozytu, by przedmiot świadczenia odebrali w terminie 3 lat od publikacji ogłoszenia pod rygorem wszczęcia postępowania o likwidację niepodjętego depozytu.
33943764
drukuj ogłoszenie