Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Krośnie - sygn. akt I Ns 252/18

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33943876
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkeiwicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 252/18 z wniosku Marii Zych, Kazimierza Zych, Heleny Słowik toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Krośnie, stanowiącej działkę nr 828 o pow. 0,2698 ha powstałej z pgr nr 238/133, objętej Lwh 341 Turaszówka. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności Stanisława Kędra, Józefa Kędra, Wojciecha Kędra, Antoniego Kędra, Edwarda Stasik-Stasiczak, Ludwika Kędra, Andrzeja Kędra, Władysława Kędra, Annę Gazda, Ludwikę Wilk, Helenę Sajdak, Antoniego Wilk lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie prawa własności nieruchomości, o ile zostanie to udowodnione.
33943876
drukuj ogłoszenie