Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi toczy się w sprawie I Ns 376/19 postępowanie z wniosku Elżbiety Wojciechowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Teodorze Kuczka

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33944013
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
LECH BRODNIEWICZ ADWOKAT KANCELARIA INDYWIDUALNA

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie I Ns 376/19 - postępowanie z wniosku Elżbiety Wojciechowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po: Teodorze Kuczka, synu Wojciecha i Heleny, zmarłym w dniu 29 lipca 1968 roku w Łodzi; Janinie Kuczka, córce Wawrzyńca i Marianny, zmarłej w dniu 29 stycznia 1979 roku w Łodzi, i Czesławie Kuczka, synu Teodora i Janiny, zmarłego w dniu 23 marca 1994 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałych w Łodzi. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionych spadkodawców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33944013
drukuj ogłoszenie