Ogłoszenie

Przed Sądem w Pleszewie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Żegocin.

wielkopolskie, Pleszew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33944089
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-300 Pleszew
Ulica
Malińska 21
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PLESZEWIE

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Pleszewie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Pleszewskiego o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Żegocin, oznaczonej na arkuszu mapy 1 jako działka numer 74 o powierzchni 1.4900 ha. Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbiorów dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swe prawa do nieruchomości, albowiem w przeciwnym razie Sąd może uwzględnić wniosek, o ile zasiedzenie zostanie udowodnione.
33944089
drukuj ogłoszenie