Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Solarz.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33944848
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Jana Solarza z udziałem Piotra Sobczyka, Rafała Sobczyka, Genowefy Rzękacz, Elżbiety Chrzan, Krystyny Depty, Anny Szymury, Jacka Solarza, Janusza Solarza, Anny Solarz, Katarzyny Solarz, Katheriny Serwyło, Roberta Kozaka, Katarzyny Onyś o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Solarz, córce Antoniego i Melanii, zmarłej w dniu 16 marca 1994 r., ostatnio zamieszkałej w Łące.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych rozstrzygnięciem, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku po wyżej wymienionej, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33944848
drukuj ogłoszenie