Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie pod sygn. akt I Ns 346/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Lublin o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Sobotkowskim

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33945263
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie pod sygnaturą akt I Ns 346/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Lublin o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Sobotkowskim zmarłym 1 stycznia 2011 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lublinie. Po spadkodawcy pozostał majątek spadkowy w postaci środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33945263
drukuj ogłoszenie