Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach ogłasza stwierdzenie o nabycie własności nieruchomości innej niż zasiedzenie i wszczęciu postępowania o uregulowanie własności gospodarstw rolnych i uregulowanie nieruchomości położonej w miejscowości Krzeczów.

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33945730
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek Anny Mięsowskiej, przy uczestnictwie: Krzysztofa Mięsowskiego, Romana Burtan, Wojciecha Burtan, Andrzeja Burtan, Marka Burtan, Teresy Marszałek, Marii Marona, Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. Kraków, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, Marii Burtan, Krystyny Burtan, Marty Antolak, Heleny Mastelównej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości innych niż zasiedzenie zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 382/19 w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, o uregulowanie własności nieruchomości położonej w miejscowości Krzeczów, oznaczonej aktualnie jako działka nr 55/3 o pow. 0,0198 m2 oraz działka nr 55/4 o pow. 0,0019 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach prowadzi księgę wieczystą o nr KR1Y/00079274/6, a w której jako właściciel obecnie wpisany jest Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a przed przejęciem przez Skarb Państwa własność ta przysługiwała następującym osobom: Anieli Czapik, Franciszce Mastelowej, Agnieszce Mastela, Helenie Mastelównej, Stefanii Mastelównej, Stanisławowi Janowi (dwojga imion) Mastela.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych ww. osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.
33945730
drukuj ogłoszenie